Enquiry creation date: 2019-07-19

Grupa Bunge

ul. Niepodległości 42

88-150 Kruszwica

Tax ID [tax identification number]: 5562534695

www.kruszwica.pl

Contact person:

Bartosz Kowalski

Tel.:

e-mail: bartosz.kowalski@bunge.com

Enquiry No. Z8/163245

Aby złożyć ofertę na zapytanie należy zalogować się na stronie: https://bunge.logintrade.net

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na organizacje Pikniku Rodzinnego dla pracowników Z.T. Kruszwica S.A.

Termin pikniku - 14 września 2019 - godz.10:00 do 14:00

Lokalizacja - Kruszwica 88-150, Kobylniki 59 - teren zakładu ( kostka z elementami zielonymi ).

Ilość osób - 300 dorosłych, 200 dzieci ( ilość osób potwierdzona na 2 tyg. przed terminem imprezy ).

W ramach organizacji pikniku Dostawca powinien zapewnić:

- namiot wraz z ławkami na ok 500 osób

- odpowiedni sprzęt techniczny do obsługi imprezy - nagłośnienie wraz z podkładem muzycznym

- prowadzącego i moderującego całość imprezy

- organizacje konkursów z nagrodami oraz zabaw integracyjnych ruchowych dla dzieci i dorosłych -

indywidualne i grupowe

- wymagane zezwolenia i zabezpieczenia ( impreza masowa )

- odpowiedni poziom organizacji pikniku w tym ubezpieczenie OC i NNW na czas trwania imprezy ( kopia

wymagana jako załącznik do oferty)

- odpowiednia kadrę techniczna ( w tym osoba/osoby prowadzące i moderujące całość imprezy, posiadające

doświadczenie w prowadzeniu imprez masowych )

- odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny w czasie trwania imprezy - wymagane uprawnienia

zapewnienia właściwej i w dobrym stanie technicznym ochrony oraz zaplecza medycznego

Oferta w części merytorycznej powinna zawierać:

- prezentacje ogólnego konceptu imprezy,

- szczegółowy program wraz z rozkładem godzinowym poszczególnych działań,

- szczegółowy opis wraz z kosztorysem,

- warunki płatności ( preferowane 60 dni ),

- dokumenty : KRS, NIP, REGON, potwierdzony przez bank nr rachunku bankowego ( w oryginale),

- posiadane gwarancje jakościowe, atesty i certyfikaty,

- referencje potwierdzające jakość prowadzonych przez oferenta podobnych imprez,

- oświadczenie, ze referent zapoznał się z warunkami realizacji przedmiotu oferty i nie będzie wnosił z tego

tytułu zastrzeżeń w trakcie realizacji,

- termin związany z oferta nie krótszy niż 60 dni,

- propozycje umowy ( istotne warunki ).

Inne:

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców - jednakże Dostawca odpowiada za działania / zaniechania

podwykonawców jak za działania własne.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia decyzji o częściowej realizacji oferty.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

6. Oferent poda warunki potrzebne do zasilenia elektrycznego ( przedłużacze po stronie Oferenta ).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zaproszenia Podwykonawców współpracujących z Zakładem ( np. Straż

pożarna, Policja, Odbiorcy odpadów realizujących kampanie na rzecz bezpieczeństwa).

Osoba kontaktowa:

Bartosz Kowalski tel. 605 326 660

Wiesława Tomczyk-Liszka tel. 606 802 968


Products:

No. Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. organizacja pikniku bezpieczeństwa 1 usł - Read

Additional formal conditions:
Attachments:


Currency: PLN

Time of start reciving offers:

- - :

Time limit to make an offer:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact with suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, reciving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you haven't got the acount on Logintrade Purchasing Platform register in supplier base to get your login and password. One supplier acount allows to recive enquires from many purchasers.

5. To examine this enquiry you have to be registered in enquiring company suupplier base.

6. The Purchasing Platform Regulations are avalible in registering panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...